Through ES how to Convert the .pdf file to .xfdf

Avatar

30-06-2008

Hi,Is it possible to convert the .pdf file to .xfdf through Adobe liveCycle Es. Please advice me.Thanks,

Prabudass

Replies